เปิดสอบราชการ.com ติดเว็บไซต์

งานราชการ

ทั้งหมด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,500 บาท ตั้งเเต่วันที่ 25-29 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 756
สำนักงานประจำศาลเเขวงลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-25 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 789
สำนักงานขนกรุงเทพมหานครพื้นที่1 รับสมัครนักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-29 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 714
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-26 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 611
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ต.ค 2566 24 กันยายน 2566 201
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.ย 2566 24 กันยายน 2566 661
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 7,250-8,500 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-25 ก.ย. 2566 23 กันยายน 2566 1,639
สำนักงาน ทสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-25 ก.ย. 2566 23 กันยายน 2566 2,043
โรงพยาบาลตากใบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 25-29 ก.ย. 2566 23 กันยายน 2566 1,975
โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 12,800 - 18,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-6 ต.ค. 2566 23 กันยายน 2566 2,695
สำนักงานประจำศาลเเขวงลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-25 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 789
สำนักงานขนกรุงเทพมหานครพื้นที่1 รับสมัครนักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-29 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 714
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-29 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 711
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-26 ก.ย. 2566 24 กันยายน 2566 611
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกพนักงานวิทยาลัย 1 อัตรา เงินเดือน 20,090 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค. 2566 24 กันยายน 2566 598
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ต.ค 2566 24 กันยายน 2566 201
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.ย 2566 24 กันยายน 2566 661
โรงพยาบาลตากใบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 25-29 ก.ย. 2566 23 กันยายน 2566 1,975
โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 12,800 - 18,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-6 ต.ค. 2566 23 กันยายน 2566 2,695
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา เงินเดือน 11,910 บาท ตั้งเเต่วันที่ 25 ก.ย. - 3 ต.ค. 2566 23 กันยายน 2566 1,838
ดูข่าวเพิ่มเติม >> งานราชการ
นำข่าวติดหน้าเว็บของคุณ