เปิดสอบราชการ.com ติดเว็บไซต์

งานราชการ

ทั้งหมด
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  เงินเดือน 11,280 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 219
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 151
สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 13,010-22,750 บาท บัดนี้-24มี.ค.66 20 มีนาคม 2566 179
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เงินเดือน 9,400 - 19,830 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 20 มีนาคม 2566 223
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 157
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ตเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2566 20 มีนาคม 2566 154
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 ตั้งแต่วันที่ 16มี.ค. - 31มี.ค. 2566  20 มีนาคม 2566 547
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน รวม 4 อัตรา เงินเดือน 26,370 บาท ตั้งแต่วันที่ 22มี.ค. - 19เม.ย. 2566 20 มีนาคม 2566 765
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ รวม 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20มี.ค. - 31มี.ค. 2566 20 มีนาคม 2566 403
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 3มี.ค. - 24มี.ค. 2566 20 มีนาคม 2566 444
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 151
สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 13,010-22,750 บาท บัดนี้-24มี.ค.66 20 มีนาคม 2566 179
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เงินเดือน 9,400 - 19,830 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 20 มีนาคม 2566 223
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน 56 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 157
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ตเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2566 20 มีนาคม 2566 154
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 ตั้งแต่วันที่ 16มี.ค. - 31มี.ค. 2566  20 มีนาคม 2566 547
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน รวม 4 อัตรา เงินเดือน 26,370 บาท ตั้งแต่วันที่ 22มี.ค. - 19เม.ย. 2566 20 มีนาคม 2566 765
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ รวม 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20มี.ค. - 31มี.ค. 2566 20 มีนาคม 2566 403
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 3มี.ค. - 24มี.ค. 2566 20 มีนาคม 2566 444
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 405
ดูข่าวเพิ่มเติม >> งานราชการ
นำข่าวติดหน้าเว็บของคุณ