เปิดสอบราชการ.com ติดเว็บไซต์

งานราชการ

ทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 14 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 15ธ.ค. - 23ธ.ค. 2565 9 ธันวาคม 2565 344
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวม 10 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ตั้งแต่ 13ธ.ค. - 26ธ.ค. 2565 9 ธันวาคม 2565 161
สำนักงานทางหลวงที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการ รวม 10 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 21ธ.ค. - 28ธ.ค. 2565 9 ธันวาคม 2565 722
กรมเจ้าท่า(ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 8ธ.ค. - 22ธ.ค. 2565  9 ธันวาคม 2565 269
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครสอบ นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2566 รวม 397 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566 9 ธันวาคม 2565 214
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 109 อัตรา เงินเดือน ตั้งแต่ 4ม.ค. – 10ม.ค. 2566 9 ธันวาคม 2565 636
สำนักงานสรรพากรภาค 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 36 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 13ธ.ค. – 29ธ.ค. 2565 9 ธันวาคม 2565 369
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2566 8 ธันวาคม 2565 1,007
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวม 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 9ธ.ค. - 16ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 1,654
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท ตั้งแต่ 2ธ.ค. - 16ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 1,464
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท  ตั้งแต่ 19ธ.ค. – 20ม.ค. 2565 9 ธันวาคม 2565 165
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2566 8 ธันวาคม 2565 1,007
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 8,340 บาท ตั้งแต่ 6ธ.ค. - 15ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 1,692
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 7ธ.ค. - 13ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 1,570
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 7ธ.ค. - 16ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 1,629
องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานตรวจสอบภายใน เงินเดือน 21,250 บาท ตั้งแต่ 8ธ.ค. - 23ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 2,792
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 6ธ.ค. - 16ธ.ค. 2565 8 ธันวาคม 2565 2,299
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ 26ธ.ค. 2565 - 5ม.ค. 2566 7 ธันวาคม 2565 11,451
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 19ธ.ค. - 28ธ.ค. 2565 7 ธันวาคม 2565 2,331
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 14ธ.ค. - 20ธ.ค. 2565 7 ธันวาคม 2565 2,489
ดูข่าวเพิ่มเติม >> งานราชการ
นำข่าวติดหน้าเว็บของคุณ