เปิดสอบราชการ.com ติดเว็บไซต์

งานราชการ

ทั้งหมด
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-20 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 131
สพม.นครปฐม รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-21 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 76
องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 54
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 78
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 120
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 182
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 127
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 111
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา เงินเดือน 10,340 - 18,150 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 514
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ค่าตอบแทนรายวันละ 480 -670 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 -25 มิ.ย. 67 16 มิถุนายน 2567 354
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้-20 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 131
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 11,920-12,530 บาท ตั้งเเต่วันที่ 21-27 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 111
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 120
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 182
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิ.ย. 2567 17 มิถุนายน 2567 127
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 111
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา เงินเดือน 10,340 - 18,150 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2567 17 มิถุนายน 2567 514
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ค่าตอบแทนรายวันละ 480 -670 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 -25 มิ.ย. 67 16 มิถุนายน 2567 354
ศาลจังหวัดพิมายรับสมัครสอบตําแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,950 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มิ.ย. 67 16 มิถุนายน 2567 259
โรงเรียนสามโคก รับสมัครสอบครูช่วยสอน 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย. 67 16 มิถุนายน 2567 405
ดูข่าวเพิ่มเติม >> งานราชการ
นำข่าวติดหน้าเว็บของคุณ