เปิดสอบราชการ.com ติดเว็บไซต์

งานราชการ

ทั้งหมด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน รวม 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มี.ค 2567 1 มีนาคม 2567 642
โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 -19 มี.ค. 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 165
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา ตี่งแต่วันที่ 1- 13 มี.ค. 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 124
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 11,910 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มี.ค. 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 127
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มี.ค. 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 316
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน รวม 20 อัตรา เงินเดือน 13,800 - 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มี.ค 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 75 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-15 มี.ค 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 434
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 265
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. - 20 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 550
สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานสถิติ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 272
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน รวม 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มี.ค 2567 1 มีนาคม 2567 642
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 11,910 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มี.ค. 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 127
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มี.ค. 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 316
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มี.ค.2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 144
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน รวม 20 อัตรา เงินเดือน 13,800 - 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มี.ค 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 75 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-15 มี.ค 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 434
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 265
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 324
สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานสถิติ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 272
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) รวม 3 อัตรา เงินเดือน 21,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 67 29 กุมภาพันธ์ 2567 369
ดูข่าวเพิ่มเติม >> งานราชการ
นำข่าวติดหน้าเว็บของคุณ