รายงานสถิติสะสม covid 2019

สถานการณ์ COVID 19 ประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด : 24/07/2021 11:41

จาก กรมควบคุมโรค

ติดเชื้อสะสม 481,967

ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 14260

หายแล้ว 327,789

เพิ่มขึ้น 7,637

รักษา รพ. 150,248

ลดลง 6,504

เสียชีวิต 3,930

เพิ่มขึ้น 119สถานการณ์ COVID 19 ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม 194,325,300
หายแล้ว 176,351,342
เสียชีวิต 4,164,549จำนวนผู้ติดเชื่อตามจังหวัด
ชื่อจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื่อ