/* */

รายงานสถิติสะสม covid 2019

สถานการณ์ COVID 19 ประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด : 18/05/2021 12:27

จาก กรมควบคุมโรค

ติดเชื้อสะสม 113,555

ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 2473

หายแล้ว 69,918

เพิ่มขึ้น 2,718

รักษา รพ. 42,988

ลดลง -280

เสียชีวิต 649

เพิ่มขึ้น 35สถานการณ์ COVID 19 ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม 164,886,768
หายแล้ว 143,811,542
เสียชีวิต 3,418,430จำนวนผู้ติดเชื่อตามจังหวัด
ชื่อจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื่อ