รายงานสถิติสะสม covid 2019

สถานการณ์ COVID 19 ประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด :

จาก กรมควบคุมโรค

ติดเชื้อสะสม 0

ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

หายแล้ว 0

เพิ่มขึ้น 0

รักษา รพ. 0

ลดลง 0

เสียชีวิต 0

เพิ่มขึ้นสถานการณ์ COVID 19 ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม 243,664,618
หายแล้ว 220,783,737
เสียชีวิต 4,952,095จำนวนผู้ติดเชื่อตามจังหวัด
ชื่อจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื่อ